Beste klant,


U bent klant van Gewoon Opletten Elke Dag (GOED). Of heeft informatie aangevraagd bij Gewoon opletten Elke Dag. Het kan daarom zijn dat Gewoon Opletten Elke Dag persoonsgegevens van u verwerkt. In deze Privacy Verklaring staat wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.


Gewoon Opletten Elke Dag hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en
transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Gewoon
Opletten Elke Dag dat doet.


Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is E.A.Q. van den Broek – Jentjens (“Gewoon Opletten Elke Dag ”).
Voor vragen over uw privacy is Gewoon Opletten Elke Dag als volgt voor u bereikbaar:
Bezoekadres: Kerklaan 9B, te Laren
Website: www.gewoonoplettenelkedag.nl
Telefoonnummer: 06-44848024
E-mailadres: Elke@gewoonoplettenelkedag.nl
Uw persoonsgegevens waarover Gewoon Opletten Elke Dag beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf of in het
bijzijn van uzelf verkregen/ opgeslagen. Ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven cliënten van
Gewoon Opletten Elke Dag.


De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: Email, adresgegevens, gegevens over gewicht, contactgegevens,
foto’s. Deze informatie gebruiken wij om contact te onderhouden, voortgang te zien in het traject en eventuele
commerciële doeleinden. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, meer informatie vindt u in onze privacy verklaring.


Gewoon Opletten Elke Dag verwerkt uw persoonsgegevens dus voor commerciële doeleinden, coaching doeleinden.
Het is noodzakelijk dat Gewoon Opletten Elke Dag deze persoonsgegevens van u verwerkt om voortgang te
monitoren, en om gerechtvaardigde belangen van Gewoon Opletten Elke Dag te behartigen, namelijk het belang van
Gewoon Opletten Elke Dag om: gezondheidsverklaringen te bewaren om aansprakelijkheidsstelling te verdedigen.


Toestemming

Gewoon Opletten Elke Dag verwerkt op dit moment persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt de
eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de
verwerking voorafgaand aan de intrekking.


Uw persoonsgegevens Gewoon Opletten Elke Dag bewaart niet langer dan nodig is om het coaching traject te
dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang
bewaard als wettelijk verplicht is.


Als Gewoon Opletten Elke Dag uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar
vooraf over geïnformeerd.


Gewoon Opletten Elke Dag verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Als u
PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PS. food & lifestyle bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht,
lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en – diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename,
lichaam(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle.

U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten.


Gewoon Opletten Elke Dag besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden
(“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn
uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet
worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.


Alle persoonsgegevens die Gewoon Opletten Elke Dag van u ontvangt zijn opgeslagen op een beveiligde schijf.
Zo is het pand waar vanuit Gewoon Opletten Elke Dag werkzaam is, beveiligd met een alarmsysteem,
toegangscontrole systeem en een fysiek slot. De IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail,
telefoon en de website, van Gewoon Opletten Elke Dag zijn doormiddel van meerdere wachtwoorden
versleuteld. Verder monitort Gewoon Opletten Elke Dag of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn
en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.


Rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Zo heeft u het recht op duidelijke informatie
over wat Gewoon Opletten Elke Dag met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die
informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

 • Op inzage in uw gegevens;
 • Op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • Om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel
  van Gewoon Opletten Elke Dag
 • Op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
 • Op beperking van de verwerking;
 • Om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • Op data portabiliteit
 • Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
Informatie privacy verklaring

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u
een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Gewoon Opletten Elke Dag via
bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.


Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Gewoon Opletten Elke Dag uw privacy tracht te
waarborgen, meldt het ons. Gewoon Opletten Elke Dag probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te
nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanvullende privacy verklaring

Maak je ook gebruik van de PS. app? En heb je PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan zijn wij beiden voor de verwerking van die persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben hier met PS. food & lifestyle nadere afspraken over gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot Gewoon Opletten Elke Dag als tot PS. food & lifestyle wenden. Over het algemeen zal PS. food & lifestyle degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij je Gewoon Opletten Elke Dag vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zullen wij dit veelal zelf doen;
 • PS. food & lifestyle en Gewoon Opletten Elke Dag houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en Gewoon Opletten Elke Dag elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen.
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens zoals deze privacy verklaring aangeeft.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten