Beste klant,


U bent klant van Gewoon Opletten Elke Dag (GOED). Of heeft informatie aangevraagd bij Gewoon opletten Elke
Dag. Het kan daarom zijn dat Gewoon Opletten Elke Dag persoonsgegevens van u verwerkt.


Gewoon Opletten Elke Dag hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en
transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe Gewoon
Opletten Elke Dag dat doet.


De verantwoordelijke voor de verwerking is E.A.Q. van den Broek – Jentjens (“Gewoon Opletten Elke Dag ”).
Voor vragen over uw privacy is Gewoon Opletten Elke Dag als volgt voor u bereikbaar:
Bezoekadres: Kerklaan 9B, te Laren
Website: www.gewoonoplettenelkedag.nl
Telefoonnummer: 06-44848024
E-mailadres: Elke@gewoonoplettenelkedag.nl
Uw persoonsgegevens waarover Gewoon Opletten Elke Dag beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf of in het
bijzijn van uzelf verkregen/ opgeslagen. Ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven cliënten van
Gewoon Opletten Elke Dag.


De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: Email, adresgegevens, gegevens over gewicht, contactgegevens,
foto’s. Deze informatie gebruiken wij om contact te onderhouden, voortgang te zien in het traject en eventuele
commerciële doeleinden. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken.


Gewoon Opletten Elke Dag verwerkt uw persoonsgegevens dus voor commerciële doeleinden, coaching doeleinden.
Het is noodzakelijk dat Gewoon Opletten Elke Dag deze persoonsgegevens van u verwerkt om voortgang te
monitoren, en om gerechtvaardigde belangen van Gewoon Opletten Elke Dag te behartigen, namelijk het belang van
Gewoon Opletten Elke Dag om: gezondheidsverklaringen te bewaren om aansprakelijkheidsstelling te verdedigen.


Gewoon Opletten Elke Dag verwerkt op dit moment persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt de
eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de
verwerking voorafgaand aan de intrekking.


Gewoon Opletten Elke Dag bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om het coaching traject te
dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang
bewaard als wettelijk verplicht is.


Als Gewoon Opletten Elke Dag uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar
vooraf over geïnformeerd.


Gewoon Opletten Elke Dag verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Als u
PowerSlim-producten en –diensten afneemt, worden ook aan PowerSlim Nederland B.V. (“PowerSlim”)
bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht,
lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim-producten en –
diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename,
lichaam(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PowerSlim om de werking
van PowerSlim-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten
en diensten van PowerSlim. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de
gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PowerSlim doorgeven, en dat kan van
negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PowerSlim-producten en –diensten.


Gewoon Opletten Elke Dag besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden
(“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn
uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet
worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.


Alle persoonsgegevens die Gewoon Opletten Elke Dag van u ontvangt zijn opgeslagen op een beveiligde schijf.
Zo is het pand waar vanuit Gewoon Opletten Elke Dag werkzaam is, beveiligd met een alarmsysteem,
toegangscontrole systeem en een fysiek slot. De IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail,
telefoon en de website, van Gewoon Opletten Elke Dag zijn doormiddel van meerdere wachtwoorden
versleuteld. Verder monitort Gewoon Opletten Elke Dag of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn
en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.


U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie
over wat Gewoon Opletten Elke Dag met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die
informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • Op inzage in uw gegevens;
  • Op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
  • Op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;
  • Om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel
    van Gewoon Opletten Elke Dag
  • Om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
  • Op beperking van de verwerking;
  • Op data portabiliteit
  • Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u
een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Gewoon Opletten Elke Dag via
bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.


Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop Gewoon Opletten Elke Dag uw privacy tracht te
waarborgen, meldt het ons. Gewoon Opletten Elke Dag probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te
nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten